درباره ما

استخدام

جذب و فراگیری نیروی کار جهت فعالیت در شرکت صنایع آتش نشانی نوین توس

آزمایشگاه تست هیدرواستاتیک و واحد شارژ

تست هیدرواستاتیک خاموش کننده ها برابر استانداردهای شماره 6792 و 2-9424 سازمان ملی استاندارد انجام میگردد . واحد شارژ خاموش کننده ها دارای تاییدیه از اتحادیه صنف و مندرج در لیست کارگاههای مجاز شارژ سازمان آتش نشانی مشهد

سیستم های اطفاء و اعلام حریق

جزئیات موارد سیستم اطفا و سامانه اعلام حریق

خدمات

اولین دارنده نشان استاندارد تولید جعبه آتش نشانی در استان خراسان رضوی و نمایندگی انحصاری محصولات اعلام حریق و خاموش کننده