مانور مقابله با آتش سوزی خودرو در پارکینگ مجتمع مسکونی


     به گزارش خبرنگار پایگاه خبری 125، نیروهای آتش نشانی ایستگاه های 68 و 114 با شرکت در این مانور، عملیات خاموش کردن آتش سوزی وسیله نقلیه در داخل پارکینگ ساختمانی در محدوده شهرک شهید باقری را تمرین کردند.
      محسن ویلکچی رئیس ایستگاه 68 آتش نشانی در این باره گفت: در این مانور همچنین به صورت تئوری و با ارائه توضیحات لازم در مورد چگونگی مقابله با آتش سوزی خودرو در پارکینگ مجتمع مسکونی به پرسنل آموزش داده شد.