پایان پنجمین دوره آموزش معاون فرماندهان ایستگاه های آتش نشانی


     به گزارش خبرنگار پایگاه خبری 125، این دوره آموزشی به مدت 7 هفته به صورت تئوری و عملیاتی در مرکز آموزش این سازمان در صالح آباد تهران برگزار شد. 
     بر اساس این گزارش، مجید آرون معاون آموزش و تربیت بدنی آتش نشانی تهران در این باره اظهار داشت: در این دوره آموزشی معاون فرماندهان اطلاعات مربوط به مدیریت تیم و بکارگیری امکانات و توانایی های خود در صحنه های عملیات را آموزش دیدند.
     وی با اشاره به سرفصل دروس آموزشی مربوطه افزود: دروس آموزشی این دوره شامل تهویه، دستگاه تنفسی، رفتارشناسی حریق، تصادفات جاده ای(RTC)، کار در ارتفاع، کمک های اولیه، مواد شیمیایی خطرناک(هزمت)، فرماندهی تیم و امور ستادی است که شرکت کنندگان این دوره را زیر نظر اساتید و مربیان حوزه آموزش گذراندند.
     گفتنی است این افراد در صورت موفقیت دراین دوره، ضمن دریافت گواهی نامه، در ایستگاه های خود بعنوان معاون فرمانده مشغول به خدمت خواهند شد.